Phòng & giá

ACOUSTIC SUITE

TỪ: 140 USD/Đêm
Giường: 01 King bed 
Tối đa: 03 người lớn + 01 trẻ em
Kích thước: 45 m²
View: Thành phố
Price: 135++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

EXECUTIVE SUITE CITY VIEW

From: 115 USD/Đêm
Giường: 02 Queen Size Bed
Tối đa: 04 Người lớn
Kích thước: 45m²
View: Standing balcony with city view
Price: 155++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

JUNIOR SUITE BALCONY

TỪ: 195 USD/Đêm
Giường: 01 King size bed + 01 Double/Twin Bed
Tối đa: 05 Adults
Kích thước: 55 m²
View: Balcony with city view
Price: 195++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

CLASSIC SUITE BALCONY

From: 90 USD/Đêm
BED: 01 King bed 
MAX: 02 Adults
SIZE: 28m²
VIEW: Standing balcony with city view
PRICE: 90++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

SENIOR DELUXE DOUBLE/TWIN

TỪ: 75 USD/Đêm
BED: 01 King bed or 02 Single Beds
MAX: 02 Adults
SIZE: 25 m²
VIEW: City VIew
PRICE: 75++ USD
XEM THÊM Đặt phòng

PREMIER DELUXE BALCONY

From: 65 USD/Đêm
BED: 01 Queen bed 
MAX: 02 Adults
SIZE: 22 m²
VIEW: Standing Balcony with neighbour view
PRICE: 65++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

PREMIER DELUXE FAMILY WITH BALCONY

TỪ: 105 USD/Đêm
BED: 02 Queen Size Bed
MAX: 03 Người lớn
SIZE: 30 m²
VIEW: Standing balcony with city view
PRICE: 105++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

PREMIER DELUXE FAMILY - NEIGHBOUR VIEW

From: 115 USD/Đêm
  • Giường: 02 Queen Size Bed
  • Tối đa: 03 Người lớn
  • Kích thước: 30 m²
  • View: Standing balcony with neighbour view
  • Price: 115++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

PREMIER DELUXE BALCONY

TỪ: 65 USD/Đêm
Giường: 01 Queen bed 
Tối đa: 02 người lớn
Kích thước: 22 m²
View: Standing Balcony with neighbour view
Price: 65++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

PREMIER DELUXE FAMILY - CITY VIEW

From: 110 USD/Đêm
Giường: 02 Queen Size Bed
Tối đa: 03 Người lớn
Kích thước: 30 m²
View: Standing balcony with city view
Price: 125++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng